innerBG
076-5294441 076-5294441

תנאי קבלה למוסדות

לחץ כאן להורדה

אדריכלות

בצלאל

 • תואר: B.Arch
 • משך הלימודים: 5 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה, ידע בעברית ואנגלית.
  • שלב א' – מבחן כניסה: עיצוב בתלת מימד, תרגיל חשיבה ברישום ועיצוב.
  • שלב ב' - ראיון אישי.

אוניברסיטת תל אביב

 • תואר: B.Arch
 • משך הלימודים: 5 שנים
 • תנאי קבלה:
  • פסיכומטרי - ציון מעל 550 (לא יאוחר ממועד אפריל).
  • תעודת בגרות מלאה - מתמטיקה: 4 יחידות מינימום ציון 80, 5 יחידות מינימום ציון 70.
  • ישנה התייחסות מיוחדת לציוני בחינות הבגרות באנגלית והבעה.
  • מבחן כניסה בעיצוב ויצירתיות (דו מימד, רישום ועיצוב)- נערך בחודש יוני - מהווה 50% מתנאי הקבלה.
  • ציון הסכם מורכב מבגרות ופסיכומטרי - 50% ומבחן הכניסה - 50%

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל.

 • תואר: B.Arch
 • משך הלימודים: אדריכלות- 5 שנים, אדריכלות נוף- 4 שנים.
 • תנאי קבלה:
  • ציון סכם לארכיטקטורה 79-81,
  • ציון סכם לאדריכלות נוף 78-80
  • ציון הסכם מורכב מציון פסיכומטרי 30%, ממוצע הבגרות 37% ומבחן המיון 33%
  • בגרות מלאה - 4 יח"ל לפחות באנגלית ובמתמטיקה.
  • ניתן לגשת גם עם 3 יח"ל במתמטיקה ולעשות קורס מתמטיקה במהלך שנה א'.
  • מבחן כניסה בדו מימד (עיצוב, תכנון, ניתוח והבעה גרפית)- בדיקת ראיה מרחבית.
  • תיק עבודות לא נדרש.

המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל

 • תואר: B.Arch
 • משך הלימודים: 5 שנים
 • תנאי קבלה:
  • פסיכומטרי - מעל 580 (ציון בהתאם לממוצע הבגרויות).
  • בגרות מלאה – ממוצע בגרות 85, מתמטיקה 4 יח"ל או 3 יח"ל בציון גבוה
  • שלב א'- מבחן כניסה: שאלון בהשכלה כללית, רישום ועיצוב
  • שלב ב'- ראיון אישי. (יזומנו רק אלו שעברו את מבחן הכניסה)

המכללה האקדמית ויצו חיפה

 • תואר: B.Arch.Ed
 • משך הלימודים: 5 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה- שקלול של מינימום 85.
  • תוצאות המבחן הפסיכומטרי - 525 לפחות
  • ממוצע בין ציון משוקלל של תעודת הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי
  • מבחן כניסה דו מימד ותלת מימד (עיצוב, רישום וראיה מרחבית)
  • תיק עבודות, עבודת בית
  • ראיון קבלה (למועמדים שעברו בהצלחה את מבחני המיון).

עיצוב פנים

המכללה למנהל

 • תואר: B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • זכאות לתעודת בגרות
  • בגרות באנגלית ברמה של 4 או 5 יח"ל – בציון של 60 ומעלה.
  • לחלופין: אנגלית של הבחינה הפסיכומטרית בציון של 85 ומעלה / או אנגלית של בחינת אמי"ר
  • מבחן כניסה: מבחן ברישום, מבחן בעיצוב.
  • ראיון קבלה אישי והגשת תיק עבודות (לכל היותר 5 עבודות).

מכון טכנולוגי בחולון

 • תואר: B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה.
  • מבחן פסיכוטכני
  • מבחן בעיצוב
  • תרגיל בית, תיק עבודות וראיון אישי.

שנקר

 • תואר: B.Design (עיצוב פנים מבנה וסביבה)
 • משך הלימודים: 4 שנים אושרה פתיחת הרשמה (הענקת התואר מותנה באישור המלג)
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה.
  • מבדק כישורים (מעין פסיכוטכני).
  • יום פעילות + הצגת תיק עבודות (למי שעמד בהצלחה בשני המבחנים).

מכון אבני

 • תואר בעיצוב פנים - B.A של האוניברסיטה הפתוחה ותואר אמן בוגר מכון אבני
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה
  • תיק עבודות וראיון אישי

עיצוב גרפי / תקשורת חזותית

בצלאל

 • תואר: B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה: תעודת בגרות מלאה.
 • שלב א: מבחני כניסה ברישום ועיצוב, למבחן יש להגיע עם תיק עבודות
 • שלב ב: ראיון אישי. ותיק עבודות.

מכללת ויצו חיפה

 • תואר: B.Ed
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה - ממוצע בגרות בציון 80 ומעלה פוטר מפסיכומטרי
  • בעלי ממוצע בגרות נמוך מ 80 ידרשו לציון משולב 525 לפחות
  • הציון המשולב הוא ממוצע בין ציון משוקלל של תעודת הבגרות וציון
  • המבחן הפסיכומטרי
  • מבחן התאמה ומיון.
  • תיק עבודות
  • עבודת בית
  • ראיון קבלה (למועמדים שעברו בהצלחה את מבחני המיון).

המכון הטכנולוגי חולון

 • תואר: B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה.
  • מבחן פסיכוטכני
  • מבחן בעיצוב
  • ראיון אישי, תרגיל בית ותיק עבודות

שנקר

 • תואר: B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה.
  • יום פעילות הכולל מבחן ברישום ובעיצוב והגשת תיק עבודות
  • תרגיל בית וראיון אישי

סמינר הקיבוצים

 • תואר באמנויות העיצוב עם תעודת הוראה - B.Ed
 • התמחות בעיצוב תקשורת חזותית ומולטימדיה
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה. ציון התאמה (משולב ממוצע בגרות ותוצאות הפסיכומטרי) 525 לפחות
  • מבחן בעיצוב
  • ראיון אישי, תרגיל בית ותיק עבודות

מכון אבני

 • תואר בעיצוב תקשורת חזותית - B.A של האוניברסיטה הפתוחה ותואר אמן בוגר מכון אבני
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה
  • ראיון אישי

עיצוב תעשייתי / עיצוב מוצר

בצלאל עיצוב תעשייתי / עיצוב מוצר

 • תואר: B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה
  • מבחני כניסה ברישום ועיצוב. אל מבחני הכניסה יש להגיע עם תיק העבודות ועם תרגיל הבית
  • ראיון אישי

שנקר

 • תואר בעיצוב גרפי - B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה
  • ראיון אישי
  • תיק עבודות

המכון הטכנולוגי חולון

 • תואר בעיצוב תעשייתי: B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה
  • מבחן פסיכוטכני
  • מבחן כניסה בעיצוב
  • תרגיל בית ותיק עבודות
  • ראיון אישי

מכללת הדסה ירושלים

 • תואר: B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים (8 סמסטרים)
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה. 4 יח"ל אנגלית. ציון 550 לפחות בפסיכומטרי וציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
  • מבחן כניסה, ראיון אישי ותיק עבודות
  • * מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה

סמינר הקיבוצים

 • תואר באמנויות העיצוב עם תעודת הוראה - B.Ed
 • התמחות בעיצוב תעשייתי
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה. ציון התאמה (משולב ממוצע בגרות ותוצאות הפסיכומטרי) 525 לפחות
  • ראיון אישי ותיק עבודות
  • תרגיל מעשי - משולב בתלת מימד, דו מימד והתבטאות מילולית

מכון אבני

 • תואר בעיצוב תעשייתי - B.A של האוניברסיטה הפתוחה ותואר אמן בוגר מכון אבני
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרוות מלאה
  • ראיון אישי
  • תיק עבודות

עיצוב אופנה

בצלאל

 • תואר: B.F.A
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה: תעודת בגרות מלאה.
 • מבחני כניסה בעיצוב ורישום ותיק עבודות
 • תרגיל בית.
 • ראיון אישי והצגת תיק עבודות עם תרגיל בית.

מכללת ויצו חיפה

 • תואר: B.Ed
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה - ממוצע בגרות בציון 80 ומעלה פוטר מפסיכומטרי
  • בעלי ממוצע בגרות נמוך מ 80 ידרשו לציון משולב 525 לפחות
  • הציון המשולב הוא ממוצע בין ציון משוקלל של תעודת הבגרות וציון
  • המבחן הפסיכומטרי
  • מבחן התאמה ומיון.
  • תיק עבודות
  • עבודת בית
  • ראיון קבלה (למועמדים שעברו בהצלחה את מבחני המיון).

שנקר

 • תואר: B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה.
  • מבחן פסיכוטכני.
  • מבחן ברישום, עיצוב וצבע.
  • תרגיל בית בעיצוב.
  • ראיון אישי + הצגת תיק עבודות (למי שעמד בהצלחה בשני המבחנים).

סמינר הקיבוצים

 • תואר באמנויות העיצוב עם תעודת הוראה - B.Ed
 • התמחות בעיצוב לבוש ואביזרים
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה. ציון התאמה (משולב ממוצע בגרות ותוצאות הפסיכומטרי) 525 לפחות
  • ראיון אישי ותיק עבודות
  • תרגיל מעשי - משולב בתלת מימד, דו מימד והתבטאות מילולית

עיצוב טקסטיל

שנקר

 • * שנקר הוא המוסד היחיד בארץ המעניק תואר אקדמי בעיצוב טקסטיל
 • תואר: B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה.
  • מבחן פסיכוטכני.
  • מבחן ברישום וצבע.
  • תרגיל בית
  • ראיון אישי + הצגת תיק עבודות ותרגיל בית (למי שעמד בהצלחה בשני המבחנים).

עיצוב תכשיטים

 • תואר בעיצוב תכשיטים B.Design
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה ומבחן פסיכוטכני
  • מבחן ברישום ובצבע
  • תיק עבודות, תרגיל בית וראיון אישי

אמנות

 • תואר: B.A.F
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה: תעודת בגרות מלאה
 • תרגיל בית ותיק עבודות
 • ראיון אישי (בין שניים לשלושה ראיונות)
 • תיק עבודות - עבודות במגוון תחומי יצירה: רישום, עיצוב, ציור, פיסול, צילום וידאו וכד'.
 • שני ראיונות קבלה ובהתאם לועדות הקבלה אף ראיון שלישי. בראיון מתבקשים המועמדים להציג רקע אישי, תחומי התעניינות, השכלה כללית ואומנותית, ניסיון בעשייה אומנותית, מניעים ללמוד אומנות וכד'.

המכללה האקדמית בית ברל

 • תואר: B.Ed תואר באומנות ותעודת הוראה.
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה.
  • פסיכומטרי- 500 לפחות. ציון משולב 500 ומעלה (רף קבלה מינימלי בציון הפסיכומטרי הוא 450 ומעלה; רף קבלה מינימלי בממוצע ציוני בגרות הוא 80 ומעלה)
  • תיק עבודות וראיון אישי.

מכון אבני

 • תואר באמנות - B.A של האוניברסיטה הפתוחה ותואר אמן בוגר מכון אבני
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה
  • תיק עבודות וראיון אישי

צילום

בצלאל

 • תואר: B.F.A
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה.
  • ידע בעברית ואנגלית.
  • תרגיל בית
  • תיק עבודות.
  • ראיון אישי.

מכללת הדסה

 • תואר: BA תקשורת צילומית
 • משך הלימודים: 4 שנים
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה.
  • תעודת בגרות מלאה. פסיכומטרי 550 או מבחן פסיכוטכני שנעשה במכללה
  • תיק עבודות ותרגיל צילום מעשי
  • חיבור אישי וראיון אישי

מכללת ויצו חיפה צילום מדיה וקולנוע

 • תואר: תואר ראשון בעיצוב וחינוך .B.Ed מותנה באישור המל'ג
 • משך הלימודים: 4 שנים.
 • תנאי קבלה:
  • תעודת בגרות מלאה - ממוצע בגרות בציון 80 ומעלה פוטר מפסיכומטרי
  • בעלי ממוצע בגרות נמוך מ 80 ידרשו לציון משולב 525 לפחות
  • הציון המשולב הוא ממוצע בין ציון משוקלל של תעודת הבגרות וציון
  • המבחן הפסיכומטרי
  • מבחן התאמה ומיון.
  • תיק עבודות
  • עבודת בית
  • ראיון קבלה (למועמדים שעברו בהצלחה את מבחני המיון).
הצטרפו אלינו

בשל ריבוי הפניות, נא מלאו פרטים בטופס בעמוד זה או שלחו מייל: arti.academy@gmail.com

 • ארטי ביה"ס לעיצוב, אמנות ומדיה
 • מספר ישיר: 076-5294441
 • arti.academy@gmail.com
 • פנחס רוטנברג 87 , רמת גן

הוקם ומופעל באמצעות מערכת operation logo על ידי בזק בינלאומי